Sumario
Quen desafía o patriarcado? Respostas violentas e contraargumentos
-Xénero e violencia

Inma López Silva / Álex Alonso

-Que lexitima o discurso violento?

Carme Adán

-A lingua, a violencia e a común fraxilidade

Rexina Vega

-Habelxs, hainxs: a visibilidade dos xéneros e sexualidades non normativos na literatura

Danny Barreto

-Desigualdade e violencia sobre a muller: o debate eterno

Paz Filgueira

Temas do noso tempo
-A crise ucraína e a paz perpetua

Xoán Hermida

-Os mapas imaxinarios e a Ucraína actual

Briaxis Fernández Méndez

Ciencia e tecnoloxía
-O Gabinete de Historia Natural da Real Sociedade Económica de Amigos do País de Santiago da USC

Francisco J. Leonardo Docanto

Economía e medio ambiente
-Os efectos da transición enerxética. O caso das Pontes de García Rodríguez

Fernando González Laxe

Documentos
-Inédito de Castelao (1943?). Proposta para a creación dunha Xunta de Galiza

Henrique Monteagudo

Historia e memoria
-Feniciopúnicos no noroeste de Iberia. As Illas do Estaño

Javier Rodríguez-Corra

Creación
-Morte no espello

Javier Fraiz

-Espíderman

Lúa Mosquetera

O espello das letras
-Ofrenda floral ao autor de Longa noite de pedra

Xosé Manuel Dasilva

-O mestre e Margarida. Autorreferencia e subversión no Fausto da URSS

Iago Codesido

-A dobre cara do destino: as irmás Casares no devir do exilio

Inmaculada Real López

Crónica
-Carta de Viena. Por Ucraína Libre

Carlos Penela

Feminismos
-A violencia machista institucional en Galicia

Sabela Pérez Martín

-Xustiza ou verdade?

Amara García Adán

Debates
-A negación da razón produce monstros

Luca Chao