Sumario
Editar en Galicia hoxe
O catálogo dun editor é a súa novela

Francisco Castro

Un salvavidas para calquera tempo (tamén en pandemia)

Henrique Alvarellos

A tradución do libro galego. Onte e hoxe

Xosé Manuel Dasilva

A proxección exterior das letras galegas

Jonathan Dunne

O forxador de libros: unha visita á sala de máquinas. Conversa con Xosé Manuel Soutullo

Henrique Monteagudo | Xesús Domínguez Dono

Crónica de Xosé Manuel Soutullo

Víctor F. Freixanes

Documentos
O programa de Galaxia en tres tempos (1947-1948-1949)

Henrique Monteagudo

Temas do noso tempo
A nova política en Galicia

Xoán Hermida

Lingua
A primavera lingüística en Francia. A Lei Molac e a inmersión en linguas minorizadas na escola pública francesa.

Luís Villares Naveira

O proxecto plurilingüe e intercultural da escola catalá. Principios, constatacións e conclusións para a xestión dos centros

Carme Rider i Serra

O galego no audiovisual: unha necesidade

Andrés Bellas Carballo

Creación
Pazo de inverno

Alberto Lema

O corpo transparente das horas

Abraham Pérez

O espello das letras
Escóitame, crítico da literatura galega… 70 anos do primeiro traballo de Xesús Alonso Montero na Colección Grial

Francisco Castro

Hai setenta anos: o meu primeiro artigo filolóxico

Xesús Alonso Montero

“Porque non seca a morte a fonte das cantigas”. Albor (Cuaderno de Poesía) e algúns intelectuais galegos na posguerra

Patricia Arias Chachero

Memorias de superación

Mercedes Queixas Zas

Crónica
Carta da Coruña. Da Coruña para Compostela, ou viceversa

Kathleen March

Feminismos
A coeducación na escola: unha cuestión de homes

Xosé Cabido Pérez

Un (im)posible decálogo coeducativo

Carme Moure Espiño

Música e artes visuais
Música electroacústica en Galicia. Carencias técnicas e evolucións das primeiras manipulacións sonoras de Enrique X. Macías (1974-1979)

Roberto Oliveira-Ogando

Política d’O que arde

Brais Estévez

Ciencia e técnica
Usos, beneficios e conflitos nas pradarías mariñas de Galicia ao longo dos últimos cento sesenta anos

Emilio Fernández | Carlota Barañano | Gonzalo Méndez

Debates
Darwin e a relixión

Daniel Soutullo