Sumario
CARTA DO EDITOR
Novos horizontes, novas linguaxes, novas preocupacións

Víctor F. Freixanes

O REGO DA CULTURA
Luís Seoane. Os desafios da modernidade

S.R.

Ana Romaní, académica
Netflix película en galego
Netflix película en galego
Novo presidente da Fundación Neira Vilas
Adeus a Giulia Lanciani e Giuseppe Tavani

Henrique Monteagudo

Pilar Vázquez Cuesta, a lusitanista tenaz

Ramón Villares

TEATRO GALEGO CONTEMPORÁNEO
A escena galega no novo século

Inma López Silva

A programación de teatro contemporáneo. Retos ante o público

Roberto Pascual

A arte da interpretación ante a posdramaticidade e a postespectacularidade

Ana Abad de Larriva

O texto na dramaturxia posdramática

Afonso Becerra de Becerreá

ENTREVISTA
Conversa con Marta Pazos. "Facemos os espectáculos que a nós nos gustaría ver como público"

Inma López Silva

DOCUMENTOS
Galiza en L'Europa nouvelle

Joaquim Ventura

TEMAS DO NOSO TEMPO
O inglés despois do Brexit. Que facer con el

Jordi Cassany i Bates

CREACIÓN
Poemas

María Varela Abelairas

Maionesa Prima

Adrián Estévez

O ESPELLO DAS LETRAS
A novela democrática. Sobre "O último barco" de Domingo Villar

Carlos Lema

Un home de mil pezas

XGG

Et in Gallaecia ego

Pär Larson

A escrita dos poemas en papel de arroz

Miro Villar

CRÓNICA
Carta de Tiráspol. Transnistria Flash

Xavier Alcalá

MÚSICA E ARTES ESCÉNICAS
Folerpas sobre un poema escénico feito de danza e teatro

Afonso Becerra de Becerreá

HISTORIA E MEMORIA
O "comandante da Galiza" e a Monarquía do Norte

Aureliano G. González-Llanos

ARTES VISUAIS
As pegadas de Castelao nas viñetas de Xaquín Marín

Félix Caballero

Miguel Torga, bispo en Compostela

Francisco Díaz-Fierros Viqueira

FOTOGRAFÍA
Ricard Terré. O ato fotográfico (e poético)

Vítor Vaqueiro