Sumario
CARTA DO EDITOR. Un novo tempo

Víctor F. Freixanes

O REGO DA CULTURA
As cores do Pórtico

Diego Rodríguez

XXXI edición dos cursos "Galego sen fronteiras"
Coral De Ruada, Premio Trasalba 2018
Rosario Álvarez, nova presidenta do Consello da Cultura Galega

Henrique Monteagudo

NO V CENTENARIO DA REFORMA PROTESTANTE, 1517-2017
A Reforma protestante e a modernidade

Pegerto Saavedra

Unha experiencia relixiosa ao alcance de todos. A proposta de Martiño Lutero

Benito Méndez

A tradución da Biblia de Martiño Lutero

Alfonso Novo

Wittenberg, 1517. O incendio que transformou Europa. A reforma de Lutero. Os evanxélicos galegos

Xulio Valcárcel

DOCUMENTOS
Os testamentos de Ramón Otero Pedrayo

Patricia Arias Chachero

TEMAS DO NOSO TEMPO
Feiras onte, feiras hoxe

José Ramón Castro Frade

CREACIÓN
Avó

Lois Alcayde Dans

Laika

Vanesa Sotelo

O ESPELLO DAS LETRAS
Carta a Baldo Ramos desde a sombra da "Árbore da Memoria"

Xosé María Alvarez Cáccamo

CRÓNICA
Crónica de Kiev. Unha cidade en equilibrio tenso

Xavier Queipo

HISTORIA E MEMORIA
A Nosa Galiza: eixo do asociacionismo da emigración galega en Xenebra. Unha ollada crítica e nostálxica

Xoán Anllo

Un exemplo de galeguismo na diáspora. O Centro Gallego de Buenos Aires, 1879-2018

Hugo José Rodino Lalín

CIENCIA E TÉCNICA
A costa do solpor europea. Unha irmandade atlántica definida astronómicamente

Jorge Mira Pérez

A gripe "española" a cen anos vista

Daniel Soutullo

COMUNICACIÓN E SOCIEDADE
Arte e territorio. Lugares comúns. Procesos de territorialización desde os límites da arte e as ciencias políticas

María Lois, Carmen Nogueira

ENSAIO
O contrafío das mulleres

Carlos Lema