Sumario
Carta do editor / A revolución da ciencia

Víctor F. Freixanes

O rego da cultura
Diagnose da cultura galega

Håkan Casares Berg

Carlos García Martínez

Grial

DHOGS

Grial Parga

Fariña: ao servizo do espectador medio

Grial Parga

“Un home de ben” que sumou primaveras

Fina Casalderrey

Relatividade, cuántica e xenómica. A súa pegada no último século
Presente, pasado e futuro no espazo-tempo

Javier Mas Solé

A medida na física cuántica

Cibrán Santamarina Ríos

A revolución xenómica. De Mendel á era posxenómica

Jaime Gómez Márquez

Salvador Dalí e a ciencia. Alén dunha simple curiosidade

Carme Ruiz González

Conversa con Oliver Laxe / “Preciso vivir no sitio onde estou a facer unha película”

Grial Parga

Temas do noso tempo / Obrigas postsecesión. Sobre o igual recoñecemento das linguas nunha Cataluña independente

Albert Branchadell

Creación
Planimetría para un espazo baldeiro

Paula Antía Rei

A camiseta

Iago Méndez

O espello das letras
Mirar o mar. A singularidade de Martin Codax

Henrique Monteagudo

A censura e a antoloxía . Os novísimos da poesía galega, de María Victoria Moreno

Montse Pena Presas

Crónica / Carta de Vic. No corazón do procés

Francisco Castro

Música e artes escénicas / Enredo pola liberdade. Reflexión a partir da montaxe Elisa e Marcela, da compañía de teatro A Panadaría

Andrea Álvarez Pino

Historia e memoria / O retrato do socialista Rubio Heredia. A obra de Castelao

Xosé Ramón Barreiro Fernández

Novas achegas a Carlos Casares / Carlos Casares, 1966. O personaxe transversal procura un espazo poliédrico nunha calculada acción de encadramento sociopolítico e literario

Ricardo Gurriarán

Ensaio / Da reforma luterana á reforma protestante. Unha interpretación de Lutero ao servizo de Mitteleuropa

Xosé Luís Barreiro Rivas