Sumario
CARTA DO EDITOR
Lingua, patrimonio, lembranza do escritor e amigo

Víctor F. Freixanes

O REGO DA CULTURA
Culturgal 2017

Malores Villanueva

Marina Mayoral académica de honra
Manuel Moldes (Pontevedra, 1949-2017)

A.L.

O Pergamiño Vindel en Vigo

Henrique Monteagudo

Pechamos a no Casares

Xoaquín Solleiros

O IDIOMA NA ESCALEIRA
Hexemonía linguistica e os "donos da lingua"

Klaus Bochmann

Os datos secretos do galego e os límites das políticas lingüísticas

Mauro Fernández

O retroceso da transmisión lingüística en Galicia

Xaquín Loredo

TEMAS DO NOSO TEMPO
Definiciones, causas e desenvolvemento do "Procés"

Jordi Amat

40 ANOS DO MUESO DO POBO GALEGO
Conversa con Justo Beramendi

Agar Ledo

O Museo do Pobo Galego

Ramón Piñeiro

O Museo do Pobo Galego e a articulación do sistema museístico galego

Sabela López Pato

CREACIÓN
A soidade das morsas

Lara Dopazo Ruibal

A cafetería

Maria Páez

O ESPELLO DAS LETRAS
Da vida e da obra dun descoñecido e sorprendente intelectual galego. Alfredo de la Iglesia (1861-1933)

Xesús Alonso Montero

70 anos de "Cómaros verdes" libro inaugural

Xosé Manuel Dasilva

CRÓNICA
Carta de Salvatierra de Guanajuato. As bolboretas tamén queren morrer en Michuacán

Inda López Silva / Francisco Castro

CON CARLOS CASARES
Vivencias compartidas

Siro

HISTORIA E MEMORIA
A man invisible de Ramiro Isla Couto. As viaxes de Camilio José Cela a Colombia e Venezuela (1953-1955)

Xosé L. Pastoriza Rozas

¿O noso Galileo? No bicentenario da cadea de Casiano de Prado pola Inquisición de Santiago (1817)

Francisco Díaz-Fierros

FOTOGRAFÍA E ARTES VISUAIS
A arte sometida á liberdade. Lorenzo Varela e as artes plásticas na revista "Correo literario" (1943-1945)

Carlos L. Bernárdez