Sumario
Carta do editor
As vicisitudes editoriais d’A esmorga.

Xosé Manuel Dasilva

A memoria ferida.

Bieito Iglesias

Entrevista
Teoloxía e liberdade crítica. Conversa con Andrés Torres Queiruga.

Pedro Castelao

Temas do noso tempo
O(s) sentido(s) da relación Galiza-países lusófonos.

Margarita Ledo Andión

Abordagem histórico-sociológica do debate em torno do Acordo Ortográfico.

Rita Marquilhas

A política expansionista do español e a realidade brasileira.

Xoán Carlos Lagares

Documentos
Cartas dun sabio a un vaidoso.

Xavier Alcalá

A enerxía do idioma.

Víctor F. Freixanes

Cartas a Xavier Alcalá.

Ramón Piñeiro

Creación
White Rabbits.

Lucía Novas

Blog Consecutio temporum.

Laura Caveiro

O espello das letras
Galaxia e Heidegger.

Carlos Fernández

Crónica
Carta de Malta. Un país de cor vainilla.

Paloma Calvo

Artes plásticas
Maruja Mallo. A vida estruturada nos seus momentos, inesperada.

Xosé Manuel Lens

O rego da cultura
Ciencia e tecnoloxía
Darwin e a Psicoloxía Evolutiva.

Miguel Pérez Pereira

Comunicación e sociedade
No cincuentenario do libro de C. P. Snow. Da cultura e das (dúas) culturas.
Manuel Rivas na Academia Galega.

H. M.

Literatura minorizadas, grandes retos.

VV. AA.

César e Deus. Relixión, laicidade e espazo público.

Francisco Javier Pérez Carrasco

A esmorga, 50 anos despois
Espazo urbano e simbolismo espacial.

María López Sández

Blanco Amor e a constitución do campo literario galego durante os anos de Galaxia.

Álex Alonso Nogueira