Bonart

“bonart” arriba als 11 anys i prepara una revista en línia que oferirà diàriament l’actualitat del món de les arts / “bonart” cumple once años y prepara una revista on-line que ofrecerà diariamente la actualidad del mundo de las artes

por Anna Maria Camps

Bonart nº 133, Noviembre 2010

"bonart" arriba als 11 anys i prepara una revista en línia que oferirà diàriament l'actualitat del món de les arts

L'onzè aniversari de la revista bonart es presenta dins un marc complex però il·lusionant i en el qual s'han produït un munt d'esdeveniments que han tingut com a punt d'atenció el nostre grup editorial.

El mes de gener vam estrenar nou disseny; amb una cura més gran per la tria de continguts i per la seva disposició i amb la incorporació de nous articulistes. La nova imatge ja és equiparable a la de les darreres tendències del grafisme contemporani. La mesura també va créixer dels 205x270 m/m de l'anterior revista als 230x280 m/m de l'actual, amb un paper reciclable offset, aquest incorporat en els darrers temps, i amb llicència creativa commons com a referent, cosa que possibilita la transferència del coneixement. Vam canviar la tipografia i, sobretot, vam introduir una variant molt significativa: els tipus del titulars es renoven cada mes durant el 2010. D'aquesta manera hem volgut apropar el sovint poc reconegut món dels tipògrafs a un ventall més gran de públic. A banda d'això, la tipografia és part destacada de la cultura i la tradició visual de la cultura i, evidentment, de l'art. A més, en aquests darrers dotze mesos hem estat treballant en un projecte amb un enorme potencial per poder internacionalitzar-nos més i millor. Estem enllestint el que vol ser el diari en línia de referència del món de les arts a Catalunya i que serveixi de portal de referència per visualitzar l'art de l'euroregió Pirineus-Mediterrani. Al nostre web www.bonart.cat ja estem fent les primeres proves i així, cada dia, l'actualitat de les arts ja hi queda reflectida. En els propers mesos, tota aquesta informació i molta més es convertirà en revista en línia. A part, el nou web potenciarà també l'edició en paper i digital de la revista mensual i la consultora i gestora cultural. Tornant a bonart en línia, també incorpora com a novetat una de les seccions també clau de la revista: l'agenda; una agenda actualitzada de totes les exposicions que es programen a Catalunya, Catalunya Nord, les Balears, el País Valencià, Aragó i Andorra. A més, aquest nou espai informatiu tindrà la configuració definitiva d'un equip que serà present al web amb produccions pròpies.

El fet que bonart sigui avui l'única revista d'art en català que ha superat els cent números de publicació mensual de manera inintorrumpuda ens ha servit per consolidar el nostre projecte editorial i cultural. Per aquest motiu, la gestora cultural de bonart s'ha fet càrrec de projectes tan qualificats com ara la Fira Inart, que es va dur a terme durant dues temporades, l'elaboració d'exposicions d'autors de renom com per exemple Antón Lamazares, Pere Formiguera, Modest Cuixart, l'assessorament de l'espai Lluís Vilà de Banyoles, l'espai d'art Muxart de Martorell o la direcció del projecte de la comissió de Figueres, ciutat creativa. També hem col·laborat amb iniciatives solidàries com ara la de la Fundació El Somni dels Nens, amb la participació de Scalextric i un grup nodrit d'artistes. També en l'elaboració del simposi de Comunicació i Societat a través de la Universitat de Girona i sota la direcció de Lluís Costa. Vam voler reeixir la Fundació Espais de Girona, en aquests moments tancada, però no va ser possible a causa del context econòmic, la falta de suport i les discrepàncies amb el seu avui desaparegut president, Jordi Vidal, una persona, cal dir-ho, amant de l'art. Aquest esforç ens va permetre portar a Girona l'obra d'un artista tan qualificat com és Joan Fontcoberta.

"bonart" cumple once años y prepara una revista on-line que ofrecerà diariamente la actualidad del mundo de las artes

El undécimo aniversario de la revista bonart se presenta dentro de un marco complejo pero ilusionando y en el cual se han producido un montón de acontecimientos que han tenido como punto de atención nuestro grupo editorial.

El mes de enero estrenamos nueve diseño con la incorporación de nuevos articulistas. La nueva imagen ya es equiparable a la de las últimas tendencias del grafismo contemporáneo. La medida también creció de los 205x270 m/m de la anterior revista en los 230x280 m/m del actual, con un papel reciclable offset, éste incorporado en los últimos tiempos, y con licencia creativa commons como referente, hecho que posibilita la transferencia del conocimiento. Cambiamos la tipografía y, sobre todo, introdujimos una variante muy significativa: los tipos del titulares se renuevan cada mes durante el 2010. De esta manera hemos querido acercar el a menudo poco reconocido mundo de los tipógrafos a un abanico mayor de público. Aparte de eso, la tipografía es parte destacada de la cultura y la tradición visual de la cultura y, evidentemente, del arte. Además, en estos últimos doce meses hemos estado trabajando en un proyecto con un enorme potencial para poder internacionalizarnos más y mejor. Estamos terminando lo que quiere ser el diario en línea de referencia del mundo de las artes en Catalunya y que sirva de portal de referencia para visualizar el arte de la euro-región Pirineos-Mediterráneo. En nuestra web www.bonart.cat ya estamos haciendo las primeras pruebas y así, cada día, la actualidad de las artes ya queda reflejada. En los próximos meses, toda esta información y mucha más se convertirá en revista en línea. Aparte, la nueva web potenciará también la edición en papel y digital de la revista mensual y la consultora y gestora cultural. Volviendo a bonart en línea, también incorpora como novedad una de las secciones también claves de la revista: la agenda; una agenda actualizada de todas las exposiciones que se programan a Catalunya, Catalunya Norte, las Baleares, el País Valenciano, Aragón y Andorra. Además, este nuevo espacio informativo tendrá la configuración definitiva de un equipo que estará presente en la web con producciones propias.

El hecho de que bonart sea hoy la única revista de arte en catalán que ha superado los cien números de publicación mensual de manera ininterrumpida nos ha servido para consolidar nuestro proyecto editorial y cultural. Por este motivo, la gestora cultural de bonart se ha hecho cargo de proyectos tan cualificados como la Feria Inart, que se llevó a cabo durante dos temporadas, la elaboración de exposiciones de autores de renombre como por ejemplo Antón Lamazares, Pere Formiguera, Modesto Cuixart, el asesoramiento del espacio Lluís Vilà de Banyoles, el espacio de arte Muxart de Martorell o la dirección del proyecto de la comisión de Figueres, ciudad creativa. También hemos colaborado con iniciativas solidarias como la de la Fundación El Sueño de los Niños, con la participación de Scalextric y un grupo nutrido de artistas. También en la elaboración del simposio de Comunicación y Sociedad a través de la Universidad de Gerona y bajo la dirección de Lluís Costa. Quisimos impulsar la Fundació Espais de Girona, en estos momentos cerrada, pero no fue posible a causa del contexto económico, la falta de apoyo y las discrepancias con su hoy desaparecido presidente, Jordi Vidal, una persona, hay que decirlo, amante del arte. Este esfuerzo nos permitió traer a Girona la obra de un artista tan cualaificado como es Joan Fontcoberta.

 

Todos los artículos que aparecen en esta web cuentan con la autorización de las empresas editoras de las revistas en que han sido publicados, asumiendo dichas empresas, frente a ARCE, todas las responsabilidades derivadas de cualquier tipo de reclamación