Bonart

12.986 pàgines d'art. Bonart, 10 anys, el futur de las revistes d'art en l’era digital / 12.986 páginas de arte. Bonart, 10 años, el futuro de las revistas de arte en la era digital.

por Ricard Planas, Anna Maria Camps, Narcís Planas, Joan Manuel tresserras, Lluís Gendrau, Manuel Ortuño, Jordi Pujol, Anna Pagans

Bonart nº 121, Noviembre 2009

Va ser el 19 de novembre del 1999 quan bonart va veure la llum per primera vegada. Queden enrere deu anys de treball, 120 números. És la recopilació del que ha passat en el món de les arts. Primer va ser a les comarques gironines; després, arreu de Catalunya. Més endavant, a la Catalunya Nord, el País Valencià i les Illes Balears. Posteriorment, a Aragó. Anem eixamplant el nostre radi d'acció amb l'únic propòsit de divulgar i promocionar la tasca artística que s'hi porta a terme. Per això, també arribem arreu de l'Estat mitjançant un conveni amb el Ministeri de Cultura, que ens permet ser presents a les biblioteques estatals.

El projecte endegat per Anna Maria Camps, Ricard Planas i Narcís Planas arriba amb aquest número als deu anys. Per aquest motiu, hem preparat un reconeixement a un seguit de persones que han estat estretament vinculades a la revista i a d'altres que han deixat petjada en el món de les arts a casa nostra. El proper mes de gener, bonart farà un altre pas endavant: Marta Vila, directora d'art de bonart, presentarà un nou disseny. L'equip de direcció prepara la incorporació de noves seccions i de nous col·laboradors amb el propòsit de continuar consolidant un producte que des del primer dia ha tingut el suport d'artistes, galeristes, col·leccionistes, curadors, directors de museus, empresaris... i dels nostres subscriptors i lectors. Coincidint amb el desè aniversari de bonart, el director de la revista ha nomenat cap de redacció Beatriz G. Moreno, que els darrers mesos ha desenvolupat tasques de redacció.

12.986 PÀGINES. Les 68 pàgines del primer número s'han convertit avui en 164 pàgines en color. En deu anys hem editat 12.986 pàgines. Ha estat necessari passar per diferents etapes. L'APPEC ens va guardonar al cap de dos anys de la sortida al carrer amb el premi a la millor revista en català. Aquell mateix any vam obrir una nova línia d'edició de llibres. El novembre del 2000 ens vam traslladar a un edifici molt especial per a nosaltres, l'estudi d'Emília Xargay. Malauradament, vam deixar el lloc dos anys més tard a causa de les destrosses que es van fer a la façana per part dels seus propietaris.

INART. Bonart va fer una aposta important l'any 2005 amb la celebració de la Fira Inart que prenia el relleu d'Artexpo i que es va portar a terme conjuntament amb Fira de Girona. Catalunya no disposava d'un esdeveniment d'aquest tipus i vam considerar oportú donar suport a les galeries catalanes. L'aposta va durar dos anys, ja que en aquell moment les institucions que havien de col·laborar amb el projecte no li van donar el suport necessari, un fet que ha comportat que avui no hi hagi a Catalunya cap fira d'aquest tipus. Nosaltres, com a revista, vam impulsar el projecte, però era evident que, sense l'aposta decidida de les institucions, era imposible continuar. De qualsevol manera, estem molt satisfets de la tasca que vam portar a terme durant dos anys; anys en els quals bonart va col·laborar en l'homenatge de Catalunya Ràdio a Antoni Tàpies, va ser a La marató de TV3 pintant un mural gegant conjuntament amb el Club Bàsquet Girona i una pintura monumental al llarg de tota la Rambla de Girona. També vam organitzar un homenatge a Modest Cuixart, col·laborador de bonart des del primer número, amb motiu del seu 80è aniversari.

SIS ANYS, ARAGÓ I NÚMERO 100. El sisè aniversari de bonart va coincidir amb la festa dels premis de la nostra revista, que es va celebrar al Parc de les Arts de Cassà de la Selva i que va guardonar Carles Fontserè, Pepe Martínez Lozano i Josep Tarrés. Després va arribar la presència de la nostra revista a Aragó. Vam ser presents en la Fira del Llibre de Frankfurt i des del primer dia hem divulgat bonart a fires com Arco, Art Madrid, Art València, Fira d'Eivissa, València Art, Saló Antiquaris de Barcelona, Fira de Porto, De Arte, Saló Antiquaris de Vic, Saló de les Drassanes, Fira Loop... Adherida a l'APPEC i ARCE, bonart ha fet una aposta clara per la gestió cultural amb el festival Remor, amb la fira Inart, amb l'organització d'exposicions d'artistes tan qualificats com Cuixart, Roca Costa, Ansesa Gironella, Formiguera, Campillo, Romà Vallès, Grau Garriga... Ha col·laborat en l'organització de concursos de pintura i d'arts plàstiques i ha potenciat en els darrers temps l'edició digital. A bonart som conscients de la importància de les noves tecnologies i per aquest motiu hem establert ponts de col·laboració amb la televisió per internet, Sies.t.v., i alhora desenvolupem un web en el qual es poden trobar els continguts més destacats de l'edició de paper. També oferim la possibilitat que el nostre subscriptor pugui gaudir de l'edició digital.

PROPERS OBJECTIUS. Per potenciar els continguts de la revista, anem incorporant col·laboradors amb la suficient experiència per apujar el llistó del nostre producte. Estem treballant amb l'edició i distribució de fitxes pedagògiques que serviran per apropar l'art a les escoles. Recentment, el director de bonart, Ricard Planas, ha estat nomenat responsable de la Fundació Espais i ell serà qui dirigeixi aquest espai artístic en una nova etapa que esperem que sigui profitosa per a l'art gironí. Coincidint amb el desè aniversari, bonart ha canviat la seva seu, que ara està situada al carrer Narcís Blanch, 22, 2n, 1a de Girona. Actualment estem fent les passes oportunes per ampliar el nostre radi d'acció i alhora donem els darrers tocs al futur consell assessor i, per damunt de tot, treballem per elevar la qualitat d'un producte que es manté gràcies a l'acceptació que va tenir des del primer dia per part de subscriptors, lectors i anunciants.

12.986 páginas de arte: Bonart, 10 años.

Fue el 19 de noviembre del 1999 cuando bonart vio la luz por primera vez. Quedan atrás diez años de trabajo, 120 números. Es la recopilación de lo que ha pasado en el mundo de las artes. Primero fue en las comarcas gerundenses, después en Catalunya. Más adelante la Catalunya Norte, País Valenciano e Islas Baleares. Posteriormente Aragón.

El proyecto iniciado por Anna Maria Camps, Ricard Planas y Narcís Planas, llega en este número a los diez años. Por este motivo, hemos preparado un reconocimiento a una serie de personas que han estado estrechamente vinculadas a la revista y otros que han dejado huella en el mundo de las artes en casa nuestra. Para el próximo mes de enero, bonart dará otro paso adelante. Marta Vila, directora de arte de bonart presentará un nuevo diseño. El equipo de dirección prepara la incorporación de nuevas secciones y de nuevos colaboradores. Coincidiendo con el décimo aniversario de bonart el director de la revista ha nombrado jefa de redacción a Beatriz G. Moreno que en los últimos años ha desarrollado tareas de redacción.

12.986 PÁGINAS. Las 68 páginas del primer número se han convertido hoy en 180 páginas en color. En diez años hemos editado 12.986 páginas. Ha sido necesario pasar por diferentes etapas. El APPEC la galardonó a los dos años de la salida a la calle con el premio a la mejor revista en catalán. Aquel mismo año empezamos una nueva línea de edición de libros. En noviembre del 2000 nos trasladamos a un edificio muy especial para nosotros, el estudio de Emília Xargay. Lamentablemente, dejamos el lugar dos años más tarde debido al estropicio que se hizo en la fachada por parte de sus propietarios.

INART. Bonart hizo una apuesta importante en el año 2005 con la celebración de la Feria Inart que tomaba el relevo de Artexpo y que se llevó a cabo conjuntamente con Feria de Girona. Catalunya estaba sin un acontecimiento de este tipo y consideramos oportuno apoyar a las galerías catalanas. La apuesta duró dos años ya que en aquel momento las instituciones que tenían que apoyar el proyecto se echaron atrás, hecho que ha "permitido" que hoy por hoy no haya en Catalunya ninguna feria de estas características. Nosotros, como revista, comenzamos el proyecto pero era evidente que sin la apuesta decidida de las instituciones era imposible continuar. De cualquier manera, estamos muy satisfechos de la tarea que llevamos a cabo durante dos años; años en los que bonart colaboró en el homenaje de Catalunya Ràdio a Antoni Tàpies, en la maratón de TV3 pintando un mural gigante conjuntamente con el Club Básquet Girona y una pintura monumental a lo largo de toda la Rambla de Girona. También organizamos un homenaje a Modest Cuixart, colaborador de bonart desde el primer número, con motivo de su 80 aniversario.

SEIS AÑOS, ARAGÓN Y NÚMERO 100. El sexto aniversario de bonart coincidió con la fiesta de los premios de nuestra revista que se celebró en el Parque de las Artes de Cassà de la Selva y que galardonó a Carles Fontseré, Pepe Martínez Lozano y Josep Tarrés. Después llegó la presencia de nuestra revista en Aragón. Estuvimos en la feria del libro de Fráncfort y desde el primer día hemos divulgado bonart en diferents ferias y salones de arte. Adherida al APPEC y ARCE, bonart ha hecho una apuesta clara por la gestión cultural, con el festival Remor, con la feria Inart, con la organización de exposiciones de artistas. Ha colaborado en la organización de concursos de pintura y de artes plásticas y ha potenciado en los últimos tiempos la edición digital. En bonart somos conscientes de la importancia de las nuevas tecnologías y por este motivo hemos establecido puentes de colaboración con la televisión por internet, Sies.t.v., a la vez que desarrollamos una web donde se pueden encontrar los contenidos más destacados de la edición de papel. También ofrecemos la posibilidad de que nuestro suscriptor pueda gozar de la edición digital.

PRÓXIMOS OBJETIVOS. Para potenciar los contenidos de la revista, vamos incorporando colaboradores con la suficiente experiencia para subir el listón de nuestro producto. Estamos trabajando con la edición y distribución de fichas pedagógicas que servirán para acercar el arte a las escuelas. Recientemente, el director de bonart, Ricard Planas ha sido nombrado responsable de la Fundación Espais y él será quién dirija este espacio artístico en una nueva etapa que esperamos sea provechosa para el arte gerundense. Coincidiendo con el décimo aniversario, bonart ha cambiado su sede que ahora está situada en la calle Narcís Blanch, 22, 2º 1a., de Girona. Actualmente estamos haciendo los pasos oportunos para ampliar nuestro radio de acción, a la vez que damos los últimos toques al futuro Consejo Asesor y, por encima de todo, trabajamos para elevar la calidad de un producto que se mantiene gracias a la aceptación que tuvo desde el primer día por parte de suscriptores, lectores y anunciantes.

 

Todos los artículos que aparecen en esta web cuentan con la autorización de las empresas editoras de las revistas en que han sido publicados, asumiendo dichas empresas, frente a ARCE, todas las responsabilidades derivadas de cualquier tipo de reclamación