Sumario
Carta do editor
Experiencia, contexto, expectativa

Víctor F. Freixanes

O rego da cultura
Centenario das Irmandades da Fala. 1916-2016.

Xoaquín Solleiros

Goya para Coira, Oscar para Casal

Grial Parga

Play-doc Tui

Grial Parga

Nova directora do CDG

Inma López Silva

42 Feira Internacional do Libro en Buenos Aires. Os camiños de Santiago

A. L.

Neira Vilas, un galego en dous continentes

Ramón Villares

Da crise económica á nova política
O malestar da democracia en Galicia

Xaime Subiela

Mareas e confluencia. Acertos e eivas da Nova Política

Grial Parga

Existe a “nova política”? Argumentos a favor e dúbidas razoables

Joan Subirats

Esquerda e direita

Rui Tavares

A guerra sucia contra a integridade e a alma de Europa

Ianis Varoufakis

Temas do noso tempo
Linguas, globalización e interculturalidade. Unha reflexión desde o galego

Henrique Monteagudo

Creación
Non preciso ser salvada e outros poemas

Irene Pin

Viaxe á última revolución

Xerardo AgraFoxo

O espello das letras
Manuel Molares, cen anos a sementar

Xavier Alcalá

A ollada do señor Manuel

Alfredo Ferreiro

Conversa con Manuel Fernández-Götz
“Non se pode comprender a Europa da Idade Media sen estudar a Idade do Ferro”.

Manuel Gago / Marco García Quintela / Francisco J. González García

Crónica
Carta de Berlín. A cidade-casa

Iván García Campos

Fotografía e artes plásticas
Museo Carlos Maside. O relato da outra historia

Agar Ledo

Economía e sociedade
O marco natural de Galicia e a súa organización económica. Análise da identidade, dos contrastes e da competitividade.

Fernando González Laxe