Sumario
CARTA DO EDITOR. Xaime Isla e Galaxia

Víctor F. Freixanes

O REGO DA CULTURA
Centenario de Xaime Isla. Exposición na Casa Galega da Cultura

Xosé L. Pastoriza Rozas

González Tosar na Academia Arxentina das Letras
Basilio Losada na RAG
Dous premios nacionais
No centenario de Ramón Piñeiro e Koldo Mitxelena
CONSTRUÍR GALICIA. NO CENTENARIO DE XAIME ISLA
Catro cancións para navegar cara ao futuro

Xavier Martínez Cobas

Presenza da nación! O galeguismo xuvenil de Xaime Isla

Xosé L. Pastoriza Rozas

O pensamento de Xaime Isla Couto. Herdanzas e amores.

Marcelino Agís Villaverde y Alba Iglesias Varela

Xaime Isla e a inculturación da Igrexa galega

Quico Domínguez

Figuración remota de Xaime Isla Couto

Xosé Manuel Beiras

Un novo contrato social para España. Reflexións a propósito do maxisterio de Xaime Isla

Antón Costas Comesaña

Xaime Isla, entre o proxecto e a execución

X.L. Franco Grande

CONVERSA CON XAIME ISLA “A batalla cultural foi a batalla política máis importante”

Damián Villalaín

DOCUMENTOS. Dous documentos de Xaime Isla

X.L. Pastoriza Rozas

CREACIÓN
Xoguetes do tempo

X.L. Franco Grande

Castelos de area

María López Sández

O ESPELLO DAS LETRAS
Galicia e Compostela no "Códice calixtino"

Manuel Santos Noya

A "Gran Enciclopedia Gallega", un “monumento de papel”

Ramón Villares

CRÓNICA. Carta de Paraguai. Noticia do Brasiguai

Claudia Amigo

HISTORIA E MEMORIA. Castelao en Buenos Aires. 1940-1950

I. Henrique Monteagudo

FOTOGRAFÍA E ARTES PLÁSTICAS. Esquema de claridades. A obra artística de Luís Seoane durante a Segunda República

Carlos L. Bernárdez