Sumario
CARTA DO EDITOR
Crónica de Buenos Aires

Víctor F. Freixanes

O REGO DA CULTURA
XXXIII Premio Trasalba. Cantiga de fonte limpa

A. L.

Centenario do padre Seixas
Luís Seoane no Marco
Pedrón de Ouro Miguel Anxo Murado
Ramón Villares, doutor Honoris Causa pola Universidade do Miño
Variacións sobre a «Gallaecia» e a fronteira do Miño

Ramón Villares

BUENOS AIRES GALICIA
A excentricidade galega e a nosa Galicia mestiza

María Rosa Lojo

Entre inclusión e elitismo. Asociacionismo galego de inmigración

Carlos Zubillaga

Lingua, cultura e identidade. Estratexias de aculturalización e reculturalización na colectividade galega de Buenos Aires

Facundo Reyna Muniain

O Museo de la Emigración Gallega en la Argentina. Historia, memoria e identidade galaica na quinta provincia

Miguel Luis Chiloteguy / Ruy Farías

Testemuño directo. A lingua dos avós con cadencia porteña

O Terzo da Fala

Instituto Santiago Apóstol. Un proxecto integral para a educación dende Galicia no mundo

Carlos X. Rodríguez Brandeiro

ENTREVISTA
DOCUMENTOS
A Colección GRIAL perseguida pola policía franquista

Xosé Manuel Dasilva

TEMAS DO NOSO TEMPO
O passado galego do português

Fernando Venâncio

Reflexo da realidade social. O dereito civil de Galicia como un dos elementos definidores da súa personalidade

Xesús Palmou

CREACIÓN
“as cabeleiras anónimas todas que as mulleres de Hiroshima atopaban á mañá, ao espertar”

Antón Blanco Casás

O ESPELLO DAS LETRAS
CRÓNICA
CRÓNICA
Carta de Tbilisi. Unha cidade medieval

Xavier Queipo

CIENCIA E TÉCNICA
Ciencia, técnica e progreso en Curros Enríquez

Francisco Díaz-Fierros Viqueira

COMUNICACIÓN E SOCIEDADE
Desterritorialización e desperiferialización. As novas encrucilladas dos estudos galegos nun mundo globalizado

José Colmeiro