Mapa del sitio RSS Feed Síguenos en Facebook ARCE en Twitter
Grial 200

Número 200

outubro, novembro, decembro 2013

140 páginas

Versión digital de esta revista Suscríbete (Edición papel)
Sumario
CARTA DO EDITOR
50 anos de Grial

Víctor F. Freixanes

O REGO DA CULTURA
A causa do teatro galego

Dolores Vilavedra Fernández

Arcadio López-Casanova e Fina Casalderey

Henrique Monteagudo

"Ulises", de James Joyce, en lingua galega

Carlos Lema

Un poema inédito de Rosalía de Castro

Henrique Monteagudo

50 ANOS DE GRIAL
Actuar desde a cultura

Ramón Villares

A revista GRIAL, vontade de afirmación

Ramón Piñeiro

200 números para a historia

María Dolores Villanueva Gesteira

As transformacións socioeconómicas de Galicia

Xoaquín Fernández Leiceaga / Edelmiro López Iglesias

Horizontes para o idioma galego

Henrique Monteagudo

Un coñecemento sen límites

Marilar Jiménez Aleixandre

Breves reflexións sobre a proxección exterior de Galicia

Xosé M. Núñez Seixas

DOCUMENTOS
A Colección GRIAL e a revista GRIAL perante a censura franquista

Xosé Manuela Dasilva

CREACIÓN
Gabanza dos escritores

Domingo García-Sabell

Rosalía

Xohana Torres

O ESPELLO DAS LETRAS
CRÓNICA
Carta de Lisboa. Un Portugal de seu

Verónica Martínez Delgado / Alberte Momán Noval

50 ANOS DE GRIAL
Literatura galega. Un fenómeno proteico

Dolores Vilavedra

O teatro galego no medio século

Inmaculada López Silva

A urxencia do presente. Artes plásticas e políticas culturais

Agar Ledo

Novos camiños para a arquitectura

Daniel Beiras