Sumario
L’OPINIÓ
O POTSER NO / Beateria post pandèmia

JOMA

EDITORIAL / El quart problema
AQUEST MES / Aeronàutica (vol) interior
BITLLETS / Els tristos tròpics de Joan Bordoy, emigrant a Amèrica i terrorista accidental

Antoni Pizà

BITLLETS / Toros a Lloret de Mar el 1929?

Lluís Bonada

EL CONTE DE L’ALFABET (VII) / Es, Te, U

Xènia Dyakonova

L’ENTREVISTA / Pere Gabriel, per una història contemporània

Josep M. Muñoz

FOCUS
Iconografies de la pandèmia

Josep Gifreu

De pseudònims i escriptores: voluntat, exigència, pragmatisme?

Neus Real

MIRADOR
MIRADOR ZERO / Museus de Sant Cugat. Claustre del Monestir
LITERATURA / El nou paradigma narratiu

Vicenç Pagès

LITERATURA / El ferro i la sal

Simona Skrabec

ART / Darrere aquells verds

Susanna Portell

CARTES DE PROP / Cinema autoreflexiu

Enric Sòria

LITERATURA / Els virreis de Federico de Roberto: una nissaga siciliana

Giovanni Albertocchi

LLEGIR ESCRIVINT / Edith Wharton al País de Lovecraft

Joan Todó

MÚSICA / El més petit de tots

Joaquim Rabaseda

L’APARADOR
A L’ÚLTIMA / Montserrat Roig, viatge d’anada i tornada

Jordi Puntí