Sumario
L'OPINIÓ
Editorial. Crims econòmics contra la humanitat
Bitllets. L’estrella d’Erdogan

Xavier Palacios

Cent anys de construcció d'un nou país

Redacció

Replay. 10 "Más de 5.000 pesetas"

Marta Rojals

L'Entrevista. Lourdes Beneria, l’economia feminista

Josep M. Muñoz

FOCUS
Quan la història es deté. L'ebola i la peste de Londres al 1665

Eulàlia Solé

"Entre l'oratge i la tenebra". "Camins de França" fa 80 anys

Maria Dasca

La novel·la de la ciència i la ciència de la novel·la

Pasqual Bernat

MIRADOR
Mirador Zero. Museu Nacional d'Art de Cartalunya
Les ciutats invisibles 10. Sant Boi: salut de ferro i corrosió de la perifèria

Marc Andreu

Protagonistes imminents. Guillem d'Efak Fullana-Ferré, amb empenta

Pere Antoni Pons

Història. El gir independentista

Genís Barnosell

Literatura. Sobre els impostors que tot poble necessita

Simona Škrabec

Literatura. Lleuger com una ploma

Vicenç Pagès Jordà

Llapis i sofà. Conjurar la tristesa

Manel Ollé

Cinema. La neu cau damunt els vius (i els morts)

Imma Merino

Art. A propòsit del llegat de l’escultor Subirachs

Teresa Camps

AGENDA
L'APARADOR
A l'última. Richard McGuire, ara i aquí

Jordi Puntí