Sumario
Editorial. La unitat del catalá
Taula rodona: Fer història d’una país amb simpatia

Jean Vilar, Eulàlia Duran, J.M. Castellet, Ferran Mascarell

Literatura. El codi del mercat

Neus Real

Ópera. Rigoletto de Verdi. La veritat del romanticisme liberal

Ramon Grau

Tría de novetats
RESSENYES
La guerrilla, desmitificada

Maties Remisa

Un home amb un Pla

Josep M. Muñoz

Metahistòria i llengua

Xavier Ferré

AGENDA
«Quien no trabaja no come»

Miquel Izard

PLECS D’HIsTÒRIA LOcAL, Número 114
Entrevista amb Alfred Bosch

Xavier Carmaniu

Taula de redacció
Dossier. La Catalunya de Pierre Vilar. Un homenatge
Raons d’un homenatge

Josep M. Muñoz

Pierre Vilar i la història de Catalunya

Josep Fontana

De geògraf a historiador. Una formació intel·lectual entre guerres

Rosa Congost

Catalunya dins l’Espanya moderna. Un lloc de memòria

Xavier Torres

Una història en construcció

Pedro Ruiz Torres