Sumario
Editorial
Dues Catalunyes? Els primers impulsos de la conquesta feudal

Antoni Virgili

Un regne dins la mar. El procés migratori catalá i l´extinció de la població indígena a Mallorca

Antoni Mas i Ricard Soto

Cap a una arqueología de la colonizació. La subversió feudal de l´espai rural a les illes

Helena Kirchner i Félix Retamero

València, una conquesta singular

Enric Guinot

Des de l´exili sense retorn. Una autobiografia manuscrita

Teresa M. Sala

Extrems que són a tocar

Núria Santamaria

Tria de novetats
La modernitat del conservadorisme

Josefina Salord Ripoll

Reflexionar en conversa

Lourdes Toledo

La llarga continuitat de l´arquitectura gótica

Ramón Grau

Agenda
Una història per fer i unes pintures treure

Eduard Riu-Barrera

Barcelona- Història Quaderns, Número 6 (páginas centrales)
Cinc-cent anys de talibans

Miquel Izard

Entrevista amb Antoni Roca

Xavier Carmaniu

Taula de redacció
1808-1814. Crisi i refundació constitucional. La Constitució de Cadis

Xavier Arbós Marín

Dossier: L´expansió feudal catalana
Introducció. L´expansió feudal catalana, revisitada

Josep Torró

L´expansió catalana i les altres conquestes hispàniques

Josep Torró