Sumario
La distància correcta / La distancia correcta

Ricard Planas i Camps

Un passeig per Venècia / Un paseo per Venezia

Albert Serra

Fundació Joan Miró de Barcelona / Fundación Joan Miró de Barcelona

Arnau Puig

Art, cultura i societat 1984 / Arte, cultura y sociedad 1984

Montse Badia

Duchamp suat / Duchamp sudado

David G. Torres

Zurbarán, redescobrir el geni / Zurbarán, redescubrir el genio

Luis Antonio de Villena

Retrat d’ara / Retrato de ahora

Vicenç Altaió

L’art que desactiva / El arte que desactiva

Joan M. Minguet

L’Expo de Milà / La Expo de Milán

Roger Subirà

Biennal de Venècia: Cal renovar la fórmula / Bienal de Venezia: Hay que renovar la fórmula

Xavier Barral i Altet

Del “land art” a l’obra efímera / Del “land art” a la obra efímera

Pilar Parcerisas i Mercè Alsina

Primera Biennal de Land Art Andorra / Primera Bienal de Land Art Andorra

Aina Mercader

RCR Arquitectes, d’Olot al món / RCR Arquitectos, de Olot al mundo

Jaume Prat Ortells i Enric Batlle i Durany

Eude, 40 anys apostat pel paper / Eude, 40 años apostando por el papel

Aina Mercader

Adéu a Antoni Pitxot / Adiós a Antoni Pitxot

Montse Aguer i Bernat Puigdollers

Piramidón, 25 anys d’art contemporani / Piramidón, 25 años de arte contemporáneo

Mercè Vila Rigat

Visa pour l’Image 2015 / Visa pour l’Image 2015

Núria F. Rius

Swab. Finalment, una fira / Swab. Finalmente, una feria

Fina Duran

Tino Soriano, fotografiar el pa del món / Tino Soriano, fotografiar el pan del mundo

Pilar Parcerisas i Mercè Alsina

Romà Vallès o el capvespre de l’informalisme / Romà Vallès o el atardecer del informalismo

Albert Mercadé i Joan Gil Gregori

Entrevista a Jaume Reus i Morro, director de l’Arts Santa Mònica / Entrevista a Jaume Reus i Morro, director de Arts Santa Mònica

Mercè Alsina

Exposicions i Agenda de Catalunya, Catalunya Nord, País Valencià, Illes Balears, Aragó i Andorra / Exposiciones y Agenda de Catalunya, Catalunya Norte, Pais Valenciano, Islas Baleares, Aragón y Andorra
Exposicions Europa & Món / Exposiciones Europa & Mundo
Com exposar en una galeria (8): Esfera pública / Como exponer en una galeria (8): Esfera pública

Fidel Balaguer

Art i dret: Préstec d’obres d’art en comodat / Arte y derecho: Préstamo de obres de arte en comodato

M. Isabel Niño

Mercat de l’art: Continua la tendència alcista / Mercado del arte: Continua la tendencia alzista

Joan Gil Gregorio

Biblioteca: VVAA. Altres mirades sobre l’art / Biblioteca: VVAA. Otras miradas sobre el arte

Anna Carreras

La segona portada / La segunda portada

Pitu i Tupi