Sumario
Ìndex / Índice
Art: refugi, il·lustració i futilitat? / Arte: refugio, ilustración y futilidad?

Ricard Planas i Camps

Geanologies d’artistes / Geanalogias de artistas

Montse Badia

Escamoteig de la realitat / Escamotear la realidad

Arnau Puig

Banalització / Banalización

Albert Serra

L’any d’El Greco / El año del Greco

Luis Antonio de Villena

Repensar els museus d’art / Repensar los museos de arte

Joan M. Minguet Batllori

L’art de col·leccionar / El arte de coleccionar

Xavier Barral i Altet

Col·leccionisme institucional / Coleccionismo institucional

Fina Duran

Col·leccionisme corporatiu / Coleccionismo corporativo

Mercè Alsina

El col·leccionisme pateix la crisi / El coleccionismo sufre la crisis

Ramon Casalé

Col·leccionisme i fundacions / Coleccionismo y fundaciones

Arnau Puig / Màrius Domingo / Ricard Silvestre

Col·leccionisme privat / Coleccionismo privado

Aina Mercader / Bernat Puigdollers / Daniel Giralt-Miracle

Entrevista a Josep Santacreu Bonjoch / Entrevista a Josep Santacreu Bonjoch

Mercè Alsina

Reiventar la fira d’art contemporani / Reinventar la feria de arte contemporáneo

Aina Mercader

Exposicions i Agenda de Catalunya, Catalunya Nord, País Valencià, Illes Balears, Aragó i Andorra / Exposiciones y Agenda de Catalunya, Catalunya Norte, Pais Valenciano, Islas Baleares, Aragón y Andorra
Exposicions Europa & Món / Exposiciones Europa & Mundo
Biblioteca: Un traficant d’idees: Vicenç Altaió / Biblioteca: Un traficante de ideas: Vicenç Altaió

Anna Carreras

Mercat de l’art: Un huracà a l’altre extrem del món / Un huracan en el otro extremo del mundo

Joan Gil Gregorio

La segona portada / La segunda portada

Núria Güell