Sumario
Ìndex / Índice
L’imperi de la imatge? / ¿El imperio de la imagen?

Ricard Planas Camps

I Google com ho faria? / ¿Y Google como lo haría?

Montse Badía

Gérôme i els somnis / Gérôme y los sueños

Luis Antonio de Villena

L’art, sentir i/o pensar? /¿El arte, sentir y/o pensar?

Arnau Puig

Com llàgrimes en la pluja / Como lágrimas en la lluvia

Beatriz G. Moreno

Ricard Giralt Miracle, sembrador de lletres / Ricard Giralt Miracle, sembrador de letras

Raquel Pelta, Pilar Parcerisas, Àlex Mitrani, Enric Satué, Julià Guillamon i Xavier Calahorro

El MACA d’Alacant / El MACA de Alicante

Ricard Silvestre

El món de Pere Gifre / El mundo de Pedre Gifre

Sílvia Muñoz d’Imbert

L’ombra i la llum de l’Escola Catalana del Tapís / La sombra y la luz de la Escuela Catalana del Tapiz

Ramon Casalé

Toni Catany torna a Mallorca per quedar-s’hi / Tony Catany vuelve a Mallorca para quedarse

Aina Mercader

Jordi Alcaraz: relacions metafòriques / Jordi Alcaraz: relaciones metafóticas

Conxita Oliver

Entrevista a Àlex Gifreu / Entrevista a Àlex Gifreu

Mercè Alsina

Traduccions al castellà / Traducciones al castellano
Report. Notícies del món de les arts / Report. Notícias del mundo de las artes
Biblioteca. Les arts en els llibres / Biblioteca. Las artes en los libros
Mercat de l’art / Mercado del arte

Joan Gil Gregorio

Exposicions i Agenda de Catalunya, Catalunya Nord, País Valencià, Illes Balears, Aragó i Andorra / Exposiciones y Agenda de Catalunya, Catalunya Norte, Pais Valenciano, Islas Baleares, Aragón y Andorra
Exposicions Europa & Món / Exposiciones Europa & Mundo
La segona portada / La segunda portada

Xavi Carbonell