Sumario
Ìndex / Índice
Art, e-comerc i la mort de la web / Arte, e-comercio y la muerte de la web

Ricard Planas Camps

A Alfonso Pérez Sánchez / A Alfonso Pérez Sánchez

Luis Antonio de Villena

El Conca i les arts visuals / El Conca y las artes visuales

Carles Duarte

Marcel Martí, la sageta en espiral / Marcel Martí, la saeta en espiral

Arnau Puig

La mesura del fracàs de Barcelona / La medida del fracaso de Barcelona

David G. Torres

L’autoretrat / El autorretrato

Albert Mercadé i Xavier Calahorro

L’art de la resistencia / El arte de la resistencia

Aina Mercader

Del parpelleig electrónic al píxel / Del parpadeo electrónico al píxel

Imma Prieto

Centenari d’Antoni Garcia Lamolla / Centenario de Antoni Garcia Lamolla

Sílvia Muñoz d’Ymbert

Traduccions al castellà / Traducciones al castellano
Report. Notícies del món de les arts / Report. Notícias del mundo de las artes
Biblioteca. Les arts en els llibres / Biblioteca. Las artes en los libros
Mercat de l’art / Mercado del arte

Joan Gil Gregorio

Exposicions i Agenda de Catalunya, Catalunya Nord, País Valencià, Illes Balears, Aragó i Andorra / Exposiciones y Agenda de Catalunya, Catalunya Norte, Pais Valenciano, Islas Baleares, Aragón y Andorra
Exposicions Europa & Món / Exposiciones Europa & Mundo
La segona portada / La segunda portada

Laura Medina Solera