Sumario
Índex d’exposicions / Índice de exposiciones
El comte Robert de Montesquiou, tot art / El conde Robert de Montesquiou, todo arte

Luis Antonio de Villena

Hi havia una vegada a Jafre/ Había una vez en Jafre

David G. Torres

Art contemporani als museus històrics?/ Arte contemporáneo en los museos históricos?

Xavier Barral Altet

Mals temps per a la crítica/ Malos tiempos para la crítica

Montse Badia

Representació cultural de la dona en l’art/ Representación cultural de la mujer en el arte

Xavier Calahorro

Dissenyem seients/ Diseñamos asientos

Rafael Marquina

“D’un llibre a l’altre”: Bones idees: buscar Mies i estudis antics/ “De un libro a otro”: Buenas ideas: buscar a Mies i estudios antiguos

Manuel Foraster

Biblioteca. Les arts en els llibres / Biblioteca. Las artes en los libros
Mos d’art. Notícies del món de les arts / Mos d’art. Notícias del mundo de las artes.
Mercat de l’art/ Mercado del arte

Joan Gil

Subhastes / Subastas

Antoni Ribas Tur

Modernisme català, un moviment artístic que interessa/ Modernismo catalán, un movimiento artístico que interesa.

Lluïsa Sala

Fernando Pinós, artífex del Museu del Modernismo Català/ Fernando Pinós, artífice del Museo del Modernismo Catalán.

Beatriz G. Moreno

L’esperat retorn de Miquel Utrillo/ El esperado retorno de Miguel Utrillo

Lluïsa Sala

Tecnologia, cultura i art: Art Futura i Vad/ Tecnología, cultura y arte: Art Futura i VAD

Sílvia Muñoz de Imbert

El director de bonart dirigirà la Fundació Espais de Girona/ El director de bonart dirigirá la Fundación Espais de Girona
Saló de les Drassanes de Barcelona/ Salón de las Drassanes

Joan Gil

Reverberatio: obres de Tom Carr 1974–2009 a Caixa Tarragona/ Reverberatio: Obras de Tom Carr 1974–2009

Màrius Domingo

John Cage: fer posible l’impossible/ John Cage: hecer posible lo imposible

Fina Duran

Museu de la Vida Rural: la saviesa ancestral del camp català/ Museo de la Vida Rural: la sabiduría ancestral del campo catalán

Conxita Oliver

Arts performàtiques i escena musical, a la Fundació Palau/ Artes performáticas i escena musical, en la Fundación Palau

Mercè Alsina

Entrevista a Enric Trullén, director del Museu d’Art de Girona/ Entrevista a Enric Trullén, director del Museo de Arte de Girona

Ricard Planas

Exposicions / Exposiciones
Agenda: Catalunya, Catalunya Nord, País Valencià, Illes Balears, Aragó i Andorra / Agenda: Catalunya, Catalunya Norte, Pais Valenciano, Islas Baleares, Aragón y Andorra
Agenda Espanya / Agenda España
Agenda món / Agenda mundo
Concursos / Concursos
Apunts / Apuntes
Traduccions al castellà / Traducciones al castellano
Llirentrecards: Paisatges amb cèrvids al fons / Paisaje con cérvidos en el fondo

Arnau Puig