Sumario
Índex d’exposicions / Índice de exposiciones
Recuperant la història. Els fotógrafs catalans de la Guerra Civil espanyola / Recuperando la historia. Los fotógrafos catalanes de la Guerra Civil española

Núria F. Rius

Carles Fontserè, la fotografia, proximitat i distanciament / Carles Fontseré, la fotografia, proximidad y distanciamiento

Arnau Puig

La Setmana Tráfgica i la Guerra del Francès, revistades / La Semana Trágica y la Guerra del Francés, revistadas

Xavier Calahorro

Frontera calenta. La Muga Caula / Frontera caliente. La Muga Caula

Beatriz G. Moreno

La Nit de l’Art, cita cultural a Palma / La Noche del Arte, cita cultural en Palma

Conxita Oliver

València continua sumant fires / Valencia continua sumando ferias

Joan Gil

Col•lecció DKV: l’art es fa una revisió / Colección DKV: el arte se hace una revisión

Ricard Silvestre

Biennal de Venecia: La mort del comissari / Bienal de Venecia: La muerte del comisario

Josep Perpinyà

Exposicions / Exposiciones
Agenda: Catalunya, Catalunya Nord, País Valencià, Illes Balears, Aragó i Andorra / Agenda: Catalunya, Catalunya Norte, Pais Valenciano, Islas Baleares, Aragón y Andorra
Pérez Villalta, neomanierista / Pérez Villalta, neomanierista

Luis Antonio de Villena

Agenda Espanya / Agenda España
Agenda món / Agenda mundo
Concursos / Concursos
Apunts / Apuntes
Traduccions al castellà / Traducciones al castellano
Llirentrecards: Paisatges amb cèrvids al fons / Paisaje con cérvidos en el fondo

Arnau Puig

“No comment” / “No comment”

David G. Torres

Restituir els humans dels museus (i II) / Restituir los humanos de los museos ( y II)

Xavier Barral Altet

Art i política / Arte y política

Carles Duarte

1975-1979 / 1975-1979

Josep Miquel García

Biblioteca. Les arts en els llibres / Biblioteca. Las artes en los libros
Mos d’art. Notícies del món de les arts / Mos d’art. Notícias del mundo de las artes.
Subhastes / Subastas

Antoni Ribas Tur