Sumario
Índex d’exposicions / Índice de exposiciones
Matisse o l’estiu / Matisse o el verano

Luis Antonio de Villena

La biennal més antiga” / La bienal más antigua

David G. Torres

Restituir els humans dels museus (I) / Restituir los humanos de los museos (I)

Xavier Barral Altet

Costa Brava, babel de les arts / Costa Brava, babel de las artes

Enric Vilet

“D’un llibre a l’altre...” / “De un libro a otro…”

Manuel Foraster

Biblioteca. Les arts en els llibres / Biblioteca. Las artes en los libros
Mos d’art. Notícies del món de les arts / Mos d’art. Noticias del mundo de las artes.
Mercat de l’art / Mercado del arte

Violant Porcel

Subhastes / Subastas

Antoni Ribas Tur

De Nova Cork a Cadaqués, arreu amb Bombelli… / De Nueva Cork a Cadaqués, a todos los lados con Bombelli...

Ricard Mas

Lanfranco Bombelli, disenyar la sensibilitat / Lanfranco Bombelli, diseñar la sensibilidad

Arnau Puig

Grècia, l’eterna / Grecia, la eterna

Lluïsa Sala

“Visa pour l’Image” en context de cris / “Visa pour l’Image” en contexto de crisis

Núria F. Rius

Fundació Arranz-Bravo: el retorn de la pintura-pintura / Fundación Arranz-Bravo: el retorno de la pintura-pintura

Albert Mercadé

Punt de referència / Punto de referencia

Lluis Casado

Bill Viola, l’ànima de les imatges / Hill Viola, el alma de las imágenes

Beatriz G. Moreno

L’instant ajornat de la mort / El instante aplazado de la muerte
Costa Brava, Enric Sabater i Digno García / Costa Brava, Enric Sabater y Digno García

Joaquim Vilarnau, Lluís Gendrau i Ricard Planas

Exposicions / Exposiciones
Agenda: Catalunya, Catalunya Nord, País Valencià, Illes Balears, Aragó i Andorra / Agenda: Catalunya, Catalunya Norte, Pais Valenciano, Islas Baleares, Aragón y Andorra
Agenda Espanya / Agenda España
Agenda món / Agenda mundo
Concursos / Concursos
Apunts / Apuntes
Traduccions al castellà / Traducciones al castellano
Llirentrecards: Mini Print, el gravat en i per a professionals i amateurs / Mini Print, el grabado en y para profesionalsl y amateurs

Arnau Puig