Sumario
Índex d’exposicions / Índice de exposiciones
Warhol i els diners / Warhol y el dinero

Luis Antonio de Villena

Vida a Venècia / Vida en Venezia

David G. Torres

Els Tiepolos de Mariuz / Los Tiepolos de Mariuz

Xavier Barral Altet

Creadors impulsant la creació / Creadores impulsando la creación

Carles Duarte

“De un llibre a l’altre…”: Espiritualitat cubana i comtesses sagnants / “De un libro a otro…”: Espiritualidad cubana y condesas sangrientas

Manel Foraster

Biblioteca. Les arts en els llibres / Biblioteca. Las artes en los libros
Mos d’art. Notícies del món de les arts / Mos d’art. Notícias del mundo de las artes.
Subhastes / Subastas

Antoni Ribas Tur

Reformulant el paisatge / Reformulando el paisaje.

Beatriz G. Moreno

Can Framis: Troba primer, busca després / Can Framis: Encuentra primero, busca después

Fina Duran

Pop-Up Valdés o l’escultura al carrer / Pop-Up Valdés o la escultura en la calle

Ricard Mas

L’edifici Miramar de Sitges presenta Romà Vallès, un món trencat / El edificio Miramar de Sitges presenta Romà Vallès, un mundo roto.

Conxita Oliver

Associació Joan Ponç: Crónica d’una veritat oculta / Associació Joan Ponç: Crónica de una verdad oculta

Ricard Planas

Tot recordant Nonell, en el centre cultural Caixa Girona-Fontana d’Or / Recordando a Nonell, en el centro cultural Caixa Girona-Fontana d’Or

Lluïsa Sala i Tubert

Exposicions / Exposiciones
Agenda: Catalunya, Catalunya Nord, País Valencià, Illes Balears, Aragó i Andorra / Agenda: Catalunya, Catalunya Norte, Pais Valenciano, Islas Baleares, Aragón y Andorra
Agenda Espanya / Agenda España
Agenda món / Agenda mundo
Concursos / Concursos
Traduccions al castellà / Traducciones al castellano
Llirentrecards: La granota de Manolo Hugué / La rana de Manolo Hugué

Arnau Puig