Sumario
Índex d’exposicions / Índice de exposiciones
Mirant Matisse / Mirando Matisse

Luis Antonio de Villena

La fi del serial / El final del culebrón

David G. Torres

Art i crítica social / Arte y crítica social

Xavier Barral Altet

Adéu a Coosjie van Bruggen / Adiós a Coosjie van Bruggen

Maria Lluïsa Borràs

L’art d’acció… Acción/MAD / El arte de acción… Acción/MAD

Joan Casellas

“D’un llibre a l’altre…”: Cultura ja no rima amb confitura / “De un libro a otro…”: Cultura ya no rima con confitura

Manel Foraster

Biblioteca. Les arts en els llibres / Biblioteca. Las artes en los libros
Mos d’art. Notícies del món de les arts / Mos d’art. Notícias del mundo de las artes.
Subastes / Subastas

Antoni Ribas Tur

Joan Ponç, resurrecció / Joan Ponç, resurrección.

Arnau Puig i Josep M. Rosselló

Entrevista a Jordi Carulla, president de l’Associació Joan Ponç / Entrevista a Jordi Carulla, presidente de la Asociación Joan Ponç
Antiquaris Barcelona, l’empremta de l’art / “Anticuarios Barcelona, la huella del arte.

Ramon Casalé i Antoni Ribas Tur

Nou espai per a la Fundació Francisco Godia / Nuevo espacio para la Fundación Francisco Godia

Conxita Oliver

Procés de decoració d’una tomba egípcia / Proceso de decoración de una tumba egípcia

Xavier Martínez Babón

Arco, Art Madrid i DeArte / Arco, Art Madrid y DeArte

Joseph Perpiñà i Beatriz G. Moreno

Entrevista a Jordi Martí, delegat de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona / Entrevista a Jordi Martí, delegado de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona

Ricard Planas

Exposicions / Exposiciones
Agenda: Catalunya, Catalunya Nord, País Valencià, Illes Balears, Aragó i Andorra / Agenda: Catalunya, Catalunya Norte, Pais Valenciano, Islas Baleares, Aragón y Andorra
Agenda Espanya / Agenda España
Agenda món / Agenda mundo
Concursos / Concursos
Apunts / Apuntes
Traducció al castellà / Traducción al castellano
Llirentrecards: Reflexions entorn del color / Llirentrecards: Reflexiones en torno del color

Arnau Puig