Sumario
Índex d’exposicions / Índice de exposiciones
Bacon, cent anys / Bacon, cien años

Luis Antonio de Villena

L’efecte Documenta X / El efecto Documenta X

Josep Miquel García

Jeff XVI / Jeff XVI

David G.Torres

El memento mori propagandístic / El memento mori propagandístico

Violant Porcel

L’arquitectura de la peresa / La arquitectura de la pereza

Rafael Marquina

“D’un llibre a l’altre…”: De calçotets i de Christian Schallert / “De un libro a otro…”: De calzoncillos y de Christian Schallert

Manel Foraster

Biblioteca. Les arts en els llibres / Biblioteca. Las artes en los libros
Mos d’art. Notícies del món de les arts / Mos d’art. Noticias del mundo de las artes
Subastes / Subastas

Antoni Ribas Tur

I had a dream. Art i globalització, una possibilitat transformadora? / I had dream. Arte y globalización, ¿una posibilidad transformadora?

Joan Casellas

Miquel Barceló, una mirada a l’infinit / Miquel Barceló, una mirada al infinito

Ramon Casalé

La Fundació Tàpies es reobrirà la primavera del 2009 / La Fundación Tàpies se reabrirá la primavera del 2009

Màrius Domingo

“Intracity”, l’art contemporani a l’espai públic / “Intracity”, el arte contemporáneo en el espacio público

Ricard Silvestre

Llacunes en el XIX / Lagunas en el XIX

Mireia Rosich

Samaranch, del Museu Olímpic de Barcelona a la Sala Barceló de Ginebra / Samaranch, del Museo Olímpico de Barcelona a la Sala Barceló de Ginebra

Ricard Planas

Exposicions / Exposiciones
Agenda: Catalunya, Catalunya Nord, Pais Valencià, Illes Balears, Aragó i Andorra / Agenda: Catalunya, Catalunya Norte, Pais Valenciano, Islas Baleares, Aragón y Andorra
Agenda: Espanya / Agenda: España
Agenda: Món / Agenda: Mundo
Concursos / Concursos
Apunts / Apuntes
Traducción al castellà / Traducción al castellano
Llirentrecards: Jordi Benito, unitat entre art i vida / Llirentrecars: Jordi Benito, unidad entre art y vida.

Arnau Puig