Sumario
L’eterna soledat d’Edward Hopper

Luis Antonio de Villena

Barcelona-Londres?

David G. Torres

El disseny industrial no és belles arts

Rafael Marquina

“D’un llibre a l’altre...”: Mar i muntanya

Manel Foraster

Biblioteca. Les arts en els llibres
L’art del menjar o menjar art?

Jaume Fàbrega

Un país de revistes

Albert Mercader

Dalí quotidià

Aina Mercader

Joan Miró & Josep Royo: el “Tapís de Tarragona”

Josep Maria Rosselló

Eduard Vila Fàbrega: foc sota el gel

Santi Roca D. Costa

Índex d’exposicions
Exposicions
Mos d’art. Notícies del món de les arts
Agenda. Catalunya, Catalunya Nord, País Valencià, Illes Balears, Aragó i Andorra
Agenda. Espanya
Agenda. Món
Concursos i subhastes
Traducció al castellà
Llirentrecards. Mediterrània_caos

Arnau Puig