Bonart

La revolució digital i la posada en marxa de bonart actualitat, diari on line d’art / La revolución digital y la puesta en marxa del diario on line de arte

por Narcís Planas

Bonart nº 148, Febrero 2012

Els temps canvien. Estem immersos en plena revolució digital, les noves tecnologies avancen a un ritme vertiginós. I, principalment, en el món de la informació.

Per aquest motiu neix el primer diari d'art on-line en català. És una nova aposta de bonart que d'aquesta manera amplia l'oferta de l'edició de paper. Bonart i bonart on-line han de complementar-se per poder donar des de bonart cultural una més àmplia cobertura a la informació del món de les arts.

En el decurs dels darrers mesos hem treballat de valent per poder presentar un producte informatiu que es converteixi en una eina útil per a totes aquelles persones vinculades al món de les arts plàstiques i visuals. Bonart on-line oferirà a l'instant aquelles notícies que generi el món cultural d'arreu del món. Obrim el ventall informatiu que en la revista de paper abasta els països de parla catalana i que ara, gràcies al diari on-line, cobrirà, informativament, tot el que es generi arreu del planeta.

Bonart on-line oferirà notícies, crítiques d'exposicions, reportatges, informacions de fires i salons, del món de les subhastes, del món editorial relacionat amb l'art, entrevistes... I, a més, hi afegim un ampli apartat dedicat als blocs dels nostres col·laboradors.

A bonart on-line també es podran trobar vídeos relacionats amb l'activitat artística; alguns de producció pròpia i d'altres que anirem incorporant i que es podran visionar al nostre diari digital a conseqüència d'acords puntuals que anem establint. Sies.tv, que des dels seus inicis ha mantingut una estreta relació amb bonart cultural, serà molt present en aquest apartat.

El nou diari on-line d'art, que inicia la seva tasca informativa els dies 26 i 27 de gener a les fundacions Vila Casas de Barcelona i Valvi de Girona, estarà acompanyat del web de bonart, que ha tingut presència a la xarxa en els darrers anys però que ara experimenta una profunda renovació. En una paraula, que li hem canviat la cara. Marta Vila, cap d'art de bonart, ha realitzat el nou disseny del web i del diari on-line, que ha programat David Gironella, d'Iglésies & Associats.

L'equip de bonart, dirigit per Ricard Planas i amb la col·laboració de la cap de redacció, Beatriz G. Moreno, ha planificat l'estratègia informativa dels nostres productes. Bonart on-line vol presentar una informació viva, en què la immediatesa estigui per davant de tot. Bonart on-line també és present a les xarxes socials: des de Facebook i Twitter es pot conèixer al moment tota la informació que generem. En els pròxims mesos anirem incorporant nous elements, perquè som conscients que estem dins d'una revolucio digital imparable. Bonart on-line ha de ser una eina útil que estigui en consonància amb els temps actuals. Des del primer dia, bonart ha apostat per les noves tecnologies i això és el que continuarem fent. L'edició de paper s'anirà convertint, amb el pas del temps, en un mitjà més de reflexió i opinió, encara que en cap moment deixarà el seu vessant informatiu.

Bonart a la xarxa (www.bonart.cat) presenta des d'avui tres apartats clarament definits. El web, on, com fins ara, trobaran l'índex de la revista de paper i diferents reportatges i informacions i serveis; bonart on-line, el nou diari d'art en línia, i l'apartat dedicat a la gestora cultural. Bonart va obrir aquesta línia fa uns anys, i avui, a més de dirigir l'Espai Eat Art Lluís Vilà de Banyoles i El Puntal, porta a terme una tasca d'assessorament cultural a diferents institucions públiques i privades, alhora que comissaria exposicions, edita llibres i catàlegs, vídeos, i planifica, realitza i desenvolupa projectes culturals.

La revolución digital y la puesta en marxa del diario on line de arte

Por Narcís Planas, presidente del consejo asesor de bonart cultural, s.l.

Nace el primer diario de arte on line en catalán (www.bonart.cat) que ampliará la oferta informativa y cultural de la edición de papel de bonart.

Los tiempos cambian. Estamos inmersos en plena revolución digital. Las nuevas tecnologías avanzando a ritmo vertiginoso. Y, principalmente, en el mundo de la información.

Por este motivo nace el primer diario de arte on line en catalán. Es una nueva apuesta de bonart que de este modo amplía la oferta de la edición de papel. bonart y bonart on line tienen que complementarse para poder dar desde bonart cultural una más amplía cobertura a la información del mundo de las artes. En el decurso de los últimos meses hemos trabajado de lo lindo para poder presentar un producto informativo que se convierte en una herramienta útil por todas aquellas personas vinculadas al mundo de las artes plásticas y visuales. bonart on line ofrecerá al instante aquellas noticias que genere el mundo cultural de todo el mundo. Abrimos el abanico informativo que en la revista de papel alcanza los países de habla catalana y que ahora, gracias al diario on line cubrirá, informativamente, todo lo que se genere en el planeta. bonart on line ofrecerá noticias, críticas de exposiciones, reportajes, informaciones de ferias y salones, del mundo de las subastas, del mundo editorial relacionado con el arte, entrevistas... Y, además, añadimos un amplio apartado dedicado a los bloques de nuestros colaboradores. También, en bonart on line se podrán encontrar vídeos relacionados con la actividad artística; algunos de producción propia y otros que iremos incorporando y que se podrán visionar a nuestro diario digital como consecuencia de acuerdos puntuales que vamos estableciendo. Sies.tv, que desde sus inicios ha mantenido una estrecha relación con bonart cultural, estará muy presente en este apartado.

El nuevo diario on line de arte, que inicia su tarea informativa los días 26 y 27 de enero en las fundaciones Vila Casas de Barcelona y Valvi de Girona, estará acompañado de la web de bonart que ha tenido presencia a la red en los últimos años pero que ha ahora experimenta una profunda renovación. En una palabra, que le hemos cambiado la cara. Marta Vila, jefa de arte de bonart, ha realizado el nuevo diseño de la web y del diario on line que ha programado David Gironella de Iglèsies & Asociados..

El equipo de bonart, dirigido por Ricard Planas y con la colaboración de la jefa de redacción, Beatriz G. Moreno, ha planificado la estrategia informativa de nuestros productos. bonart on line quiere presentar una información viva, donde la inmediatez esté por delante de todo. bonart on line también se presenta en las redes sociales: desde Facebook y Twitter se puede conocer al momento toda la información que generamos. En los próximos meses iremos incorporando nuevos elementos porque somos conscientes que estamos dentro de una revolución digital imparable. bonart on line tiene que ser una herramienta útil y que esté en consonancia con los tiempos actuales. Desde el primer día bonart ha apostado por las nuevas tecnologías y esto es lo que seguiremos haciendo. La edición de papel se irá convirtiendo, con el paso del tiempo, en un medio más de reflexión y opinión, aunque en ningún momento dejará su vertiente informativa.

bonart en la red (www.bonart.cat) presenta desde hoy tres apartados claramente definidos. La web donde, como hasta ahora, encontrarán el índice de la revista de papel y diferentes reportajes e informaciones; bonart on line, el nuevo diario de arte en línea y el apartado dedicado a la gestora cultural. bonart abrió esta línea hace unos años y hoy en día, además de dirigir el Espaci Eat Art Lluís Vilà de Banyoles y El Puntal, lleva a cabo una tarea de asesoramiento cultural a diferentes instituciones públicas y privadas, a la vez que desarrolla una tarea estrechamente relacionada con el comisariado de exposiciones, edición de libros y catálogos, vídeos; proyectos culturales...

 

Todos los artículos que aparecen en esta web cuentan con la autorización de las empresas editoras de las revistas en que han sido publicados, asumiendo dichas empresas, frente a ARCE, todas las responsabilidades derivadas de cualquier tipo de reclamación