Bonart

El món de les arts en el desè aniversari de bonart / El mundo de las artes en el décimo aniversario de bonart.

Bonart nº 122, Diciembre 2009

Més de mig miler de persones van assistir els dies 5 i 6 de novembre a la festa del desè aniversari de la revista bonart, que es va celebrar a la Fundació Vila Casas de Barcelona i a la Fundació Espais de Girona. Va presidir la celebració el conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat, Joan Manuel Treserras, que va ser present a la vetllada de Girona, en la qual es va inaugurar l'exposició dedicada al fotògraf Joan Fontcuberta.

La celebració del desè aniversari de bonart es va iniciar a la Fundació Vila Casas de Barcelona. La sala, on es presenta una mostra de Guinovart, es va omplir de gom a gom. En companyia de les obres de l'artista lleidatà, el món de les arts va fer costat a la nostra revista. Hi havia artistes, directors de museu, galeristes, col·leccionistes, subscriptors i lectors de bonart, a més d'una àmplia representació de les institucions del territori.

Durant l'acte, bonart va reconèixer la tasca que han portat a terme tres dels seus col·laboradors més antics: Arnau Puig, Maria Lluïsa Borràs i Rafael Marquina. Per a ells, i també per a l'amfitrió, Antoni Vila Casas, van ser els guardons de la nit.

Antoni Vila Casas va entregar un metacrilat que reproduïa la pàgina de bonart, en la qual figura el primer article que hi va publicar, a Arnau Puig. La presidenta de l'Associació Catalana de Crítics d'Art i vicepresidenta del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, Pilar Parcerisas, va entregar el guardó a Maria Lluïsa Borràs. Per la seva banda, Mireia Sabater, cap de l'oficina de difusió artística de la Diputació de Barcelona, va fer l'entrega a Rafael Marquina. Finalment, Ricard Planas, director de bonart, va anunciar la concessió d'una distinció a Antoni Vila Casas "per la tasca que ha desenvolupat a favor de les arts". El president de la Fundació Vila Casas va rebre el premi de les mans del director general de Patrimoni de la Generalitat, Jordi Roca.

En els parlaments que es van pronunciar en el decurs de la nit es va posar de manifest la tasca que des de fa deu anys realitza la nostra revista. La vetllada va ser dirigida pel conegut periodista Josep Puigbó.

FESTA A GIRONA. El conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat, Joan Manuel Treserras, va presidir la festa del desè aniversari de bonart a Girona, que es va celebrar a la Fundació Espais. L'acompanyaven l'editora i el director de bonart, Anna Maria Camps i Ricard Planas, respectivament; el vicepresident i diputat de Cultura de la Diputació de Girona, Roger Zamorano; la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Girona, Maria Lluïsa Faxedas; el senador Pere Macias; el representant territorial de Cultura, Miquel Sitjar;  el president de la Fundació Espais, Jordi Vidal, i l'artista Joan Fontcuberta.

Bonart va fer coincidir la festa del desè aniversari amb la inauguració de l'exposició de Joan Fontcuberta, que comissariada per Ricard Planas s'ha programat a la Fundació Espais de Girona fins al mes de gener.

Narcís Carreras, conductor de l'acte, va donar la paraula en el decurs de la vetllada a Ricard Planas, Jordi Vidal, Joan Fontcuberta, Pere Macias, Roger Zamorano, Maria Lluïsa Faxedas i Joan Manuel Treserras. El conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació va qualificar bonart com: "Una bona revista; una revista que llegeix-ho i de la qual aprenc coses del món de les arts."

Bonart, amb motiu del desè aniversari, va retre un homenatge a tres destacats artistes gironins: Domènec Fita, Paco Torres Monsó i Isidre Vicens. Domènec Fita no va poder assistir-hi a causa del seu delicat estat de salut. El guardó el va recollir el diputat de Cultura, Roger Zamorano, patró de la Fundació Fita. Joan Fontcuberta va entregar la placa de metacrilat, amb la portada que havia fet per al número de juliol del 2008, a l'artista Paco Torres Monsó. I, finalment, Isidre Vicens va rebre el guardó de les mans del conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tresserras. La vetllada va ser amenitzada per la Companyia Acústica, i una intèrpret de l'ONCE va transmetre els diferents discursos amb llenguatge de signes als assistents, que van omplir les dependències de la sala.

EL MUNDO DE LAS ARTES EN EL DÉCIMO ANIVERSARIO DE BONART

Más de medio millar de personas asistieron los días 5 y 6 de noviembre a la fiesta del décimo aniversario de la revista bonart, que se celebró en la Fundación Vila Casas de Barcelona y en la Fundación Espais de Girona. Presidió la celebración el consejero de Cultura y Medios de Comunicación de la Generalitat, Joan Manuel Treserras, que estuvo presente en la velada de Girona, en la cual se inauguró la exposición dedicada al fotógrafo Joan Fontcuberta.

La celebración del décimo aniversario de bonart se inició en la Fundación Vila Casas de Barcelona. La sala, donde se presenta una muestra de Guinovart, se llenó hasta los topes. En compañía de las obras del artista leridano, el mundo de las artes apoyó nuestra revista. Había artistas, directores de museo, galeristas, coleccionistas, suscriptores y lectores de bonart, además de una amplia representación de las instituciones del territorio.

Durante el acto, bonart reconoció la tarea que han llevado a cabo tres de sus colaboradores más antiguos: Arnau Puig, Maria Lluïsa Borràs y Rafael Marquina. Para ellos, y también para el anfitrión, Antoni Vila Casas, fueron los galardones de la noche.

Antoni Vila Casas entregó un metacrilato que reproducía la página de bonart, en la cual figura el primer artículo que publicó Arnau Puig. La presidenta de la Asociación Catalana de Críticos de Arte y vicepresidenta del Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes, Pilar Parcerisas, entregó el galardón a Maria Lluïsa Borràs. Por su parte, Mireia Sabater, jefe de la oficina de difusión artística de la Diputación de Barcelona, hizo la entrega a Rafael Marquina. Finalmente, Ricard Planas, director de bonart, anunció la concesión de una distinción a Antoni Vila Casas "por la tarea que ha desarrollado a favor de las artes". El presidente de la Fundación Vila Casas recibió el premio de las manos del director general de Patrimonio de la Generalitat, Jordi Roca.

En los parlamentos que se pronunciaron en el transcurso de la noche se puso de manifiesto la tarea que desde hace diez años realiza nuestra revista. La velada fue dirigida por el conocido periodista Josep Puigbó.

FIESTA EN GIRONA. El consejero de Cultura y Medios de Comunicación de la Generalitat, Joan Manuel Treserras, presidió la fiesta del décimo aniversario de bonart en Girona, que se celebró en la Fundación Espais. Lo acompañaban la editora y el director de bonart, Anna Maria Camps y Ricard Planas, respectivamente; el vicepresidente y diputado de Cultura de la Diputación de Girona, Roger Zamorano; la concejal de Cultura de l'Ajuntament de Girona, Maria Lluïsa Faxedas; el senador Pere Macias; el representante territorial de Cultura, Miquel Sitjar; el presidente de la Fundación Espacios, Jordi Vidal, y el artista Joan Fontcuberta.

Bonart hizo coincidir la fiesta del décimo aniversario con la inauguración de la exposición de Joan Fontcuberta, que comisariada por Ricard Planas se ha programado en la Fundación Espais de Girona hasta el mes de enero.

Narcís Carreras, conductor del acto, dio la palabra en el transcurso de la velada a Ricard Planas, Jordi Vidal, Joan Fontcuberta, Pere Macias, Roger Zamorano, Maria Lluïsa Faxedas y Joan Manuel Treserras. El consejero de Cultura y Medios de Comunicación calificó bonart como: "Una buena revista; una revista que leo y de la cual aprendo cosas del mundo de las artes."

Bonart, con motivo del décimo aniversario, rindió un homenaje a tres destacados artistas gerundenses: Domènec Fita, Paco Torres Monsó y Isidre Vicens. Domènec Fita no pudo asistir a causa de su delicado estado de salud. El galardón lo recogió el diputado de Cultura, Roger Zamorano, patrón de la Fundación Hito. Joan Fontcuberta entregó la placa de metacrilato, con la portada que había hecho para el número de julio del 2008, al artista Paco Torres Monsó. Y, finalmente, Isidre Vicens recibió el galardón de las manos del consejero de Cultura y Medios de Comunicación, Joan Manuel Tresserras. La velada fue amenizada por la Compañía Acústica, y una intérprete de la ONCE transmitió los diferentes discursos con lenguaje de signos a los asistentes, que llenaron las dependencias de la sala.

 

Todos los artículos que aparecen en esta web cuentan con la autorización de las empresas editoras de las revistas en que han sido publicados, asumiendo dichas empresas, frente a ARCE, todas las responsabilidades derivadas de cualquier tipo de reclamación